INFO

Tjits van der Kooij (1956).

1986 – Doctoraal kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam.
1986 – 1995 – Freelance docent kunstgeschiedenis.
1986 – 2006 – Teken- en schilderlessen bij diverse docenten.
2006 e.v. – Opleiding Vrije Akademie ‘De Leuwenburgh’ Amsterdam.
2010 – 2017 – (bestuurs)lid + lid van de balotagecommissie Vereniging Amstelland Kunst VAK.
2016 e.v. – (bestuurslid)lid  + lid van de ballotagecommissie van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas Amsterdam.

Publicatie.
Filosofie Magazine, juli 2017, Verwondering is vervreemding.

De laatste jaren is het thema in het werk: de vergankelijkheid. Op individueel niveau is dat heel dichtbij, maar behoort het tot de natuurlijke loop der dingen. Op wereldschaal is het meer op afstand, maar eigenlijk moeilijker te accepteren. De snelheid waarmee de wereld door menselijk toedoen in onstuitbaar verval raakt is ontmoedigend. Onderwerpen die het vergaan verbeelden zijn dan ook niet oude mensen, maar vuilnisbelten, krotten, puinhopen . Een kleine gedachtesprong en je kunt daar de anonieme portretten van jonge mensen aan toevoegen. Zij zijn de volgende generatie, de erfgenamen, de kinderen van de rekening. Kwetsbaar en strijdbaar tegelijk. Iconisch voor de actualiteit zijn verder “mannen in pakken”.

De grondtoon in de schilderijen is ondertussen altijd dat wat mensen tot mensen maakt, de essentie van ons bestaan: zelfbewustzijn. Dat zelfbewustzijn brengt een soort vervreemding van de omgeving met zich mee. Natuurlijk hoor ik in deze wereld thuis. Ik bent er immers in geboren. Maar tegelijkertijd weet ik: alles om mij heen is niet ik, maar anders. Het is niet iets negatiefs. Het is zoals het is: de realiteit die pas echt wordt in de persoonlijke beleving ervan. Ik ben deelnemer, maar vooral ook waarnemer. Er is dus emotionele betrokkenheid, maar ook afstand. Dat stelt me in staat om als kunstenaar weloverwogen te werk te gaan.