INFO

Tjits van der Kooij (1956).

1986 – Doctoraal kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam.
1986 – 1995 – Freelance docent kunstgeschiedenis.
1986 – 2006 – Teken- en schilderlessen bij diverse docenten.
2006 e.v. – Opleiding Vrije Akademie ‘De Leuwenburgh’ Amsterdam.
2010 – 2017 – (bestuurs)lid + lid van de balotagecommissie Vereniging Amstelland Kunst VAK.
2016 e.v. – lid  + lid van de ballotagecommissie van Kunstenaarsvereniging Sint Lucas Amsterdam.

Publicatie.
Filosofie Magazine, juli 2017, Verwondering is vervreemding.

De laatste tijd is het thema in het werk: de vergankelijkheid. Een van die onontkoombaarheden in het leven waar we ons mee moeten zien te verzoenen. Onderwerpen die het verval verbeelden zijn krotten, puinhopen, vuilnisbelten. En er zal meer komen. De grondtoon in de schilderijen is ondertussen altijd dat wat mensen tot mensen maakt, de essentie van ons bestaan: zelfbewustzijn. Dat zelfbewustzijn brengt een soort vervreemding van de omgeving met zich mee. Natuurlijk hoor je in deze wereld thuis. Je bent er immers in geboren. Maar tegelijkertijd weet je: alles om mij heen is niet ik, maar anders. Dat leidt tot een bepaalde verwondering een “wat doe ik hier”-gevoel, het idee van misplaatst zijn zelfs. Het is niet iets negatiefs. Het is zoals het is: de realiteit die pas echt wordt in de persoonlijke beleving ervan. De manier waarop de beeldelementen gebruikt worden versterkt dat gevoel van vervreemding.